Knihovna

Obook-455137_640becní knihovna se nachází v přízemí obecního úřadu.

Půjčovní doba je každé sudé pondělí od 17.00 – 18.00 hodin nebo po dohodě tel.č. 732 104 317, popř. v úřední hodiny obecního úřadu.

Knihovnicí je: p. Kosinová Alena

V současné době má knihovna 1271 svazků, náš fond je obohacován výtisky z výměnného fondu Městské knihovny Chrudim 2x ročně.