Struktura veřejné moci

Zastupitelstvo

 • Havlíček Radek
 • Hrubá Anna
 • Šilhánková Zdeňka
 • Teplý Miloslav
 • Kosinová Alena
 • Schejbal Luděk
 • Mach Milan

 Funkce

 • Starosta: Havlíček Radek, Bořice 98, tel: 605701871
 • Místostarostka: Hrubá Anna, Bořice – Podbor 88, tel:725741176
 • Předsedkyně finančního výboru: Šilhánková Zdeňka, Bořice 45, tel: 728253055
 • Předseda kontrolního výboru: Teplý Miloslav, Bořice 59, tel: 724280641
 • Účetní: Vávrová Renáta
 • Kronikář:Teplý Miloslav, Bořice 59, tel: 724280641
 • Knihovnice: Kosinová Alena